Varför ekologiskt

Varför ekologiskt?

Idag är konsumenter mer medvetna om vad de köper. Man har stora krav på att produkter ska vara tillverkade på ett sätt som är bra för miljön och för den som köper dem. Varför ekologiskt tillverkade produkter är bättre än de traditionellt framställda kan besvaras med flera punkter. Det ekologiska sortimentet utökas varje år med både kläder, matvaror och andra produkter. Fler och fler människor väljer de produkterna medvetet när de handlar, varför ekologiskt tillverkade varor också ökar när det gäller både efterfrågan och produktion. Det finns minst fyra anledningar till varför man som konsument ska välja ett ekologiskt sortiment.

Varför ekologiskt tillverkade produkter är bättre

En anledning till varför ekologiskt tillverkade produkter, som till exempel barnkläder, är att föredra är att man odlar dessa varor utan bekämpningsmedel. När det gäller ekologiska barnkläder i bomull, har bomullen aldrig utsatts för några kemikalier. Gifterna man använder för att bespruta icke ekologiska produkter påverkar hela ekosystemet. De skadar inte bara det man är ute efter att förstöra, som till exempel skadedjur av olika slag, utan gifterna påverkar allt runt omkring. När ogräsmedel används reduceras antalet örter som i sin tur gör att pollen och frön finns i mindre mängd än förut till insekter. När antalet insekter minskar i antal, påverkar det också grodor och fåglar.

Varför ekologiskt sortiment är bättre för oss.

En ytterligare anledning till varför ekologiskt tillverkade produkter är bättre är att det är mer klimatsmart. En ekologisk framställning kräver mindre energi vid tillverkning än en traditionell. Detta beror på att man inte använder de farliga besprutningsmedlen och konstgödsel som kräver energikrävande framställning och transporter. När det gäller beredning av ekologisk bomull för både barn- och vuxenkläder, sker det med vatten, vilket är energisnålt. Vid användningen av vattnet, har man utvecklade bevattningssystem som ska undvika att man använder vatten som gör att insjöar torrläggs. Om man väljer ekologiskt odlad bomull har man säkerställt att förbrukning av vatten används i lägre grad än vanligt.

Bättre för arbetaren

En av de viktigaste anledningarna till varför ekologiskt tillverkade produkter är bättre för oss är att det ger dem som arbetar med framställningen bättre arbetsvillkor. I många länder saknas skyddsutrustning och när man använder bekämpningsmedel skadas människan likväl som skadedjuren. Det är oftast så farligt att det resulterar i tusentals dödsfall varje år. Att utsättas för bekämpningsmedel ökar också risken att få Parkinsons sjukdom och cancer. Många av de som arbetar på bomullsfälten är barn vilka är mer utsatta än vuxna. Barnens hud är tunnare och absorberar gifter och annat skadligt i högre grad än vuxnas. Även gravida kvinnor är en riskgrupp där fostret blir påverkat såväl som mamman.

En fjärde anledning till varför ekologiskt framställda produkter är att föredra är att det även är bättre för användaren, inte bara de som arbetar med produkterna. Att ha på sig ekologisk bomull är mer skonsamt för barn och vuxna då både beredning och eventuell färgning av plaggen har skett enligt regler för ekologisk odling och produktion. De medel man har använt är godkända för både arbetare och användare. Ett barns kropp som bär icke ekologiska kläder, absorberar de metaller som finns i plaggen.

Ekologiska produkter är bättre för alla

Det finns många anledningar till varför ekologiskt sortiment är bättre än traditionellt sådant. Först och främst är det positivt för den som arbetar med framställning av produkterna att få vara i ett ekologiskt jordbruk där man inte använder skadliga bekämpningsmedel. Gifterna sprider sig i vårt ekosystem och är inte bara farliga för arbetarna utan för miljön i stort. Varför ekologiskt tillverkad bomull är bättre än vanlig är för att man använder sig av andra bevattningssystem som är både energisnåla och miljövänliga samt att man undviker tungmetaller för både arbetare och den som köper bomullsplagget. Att välja ekologiska barnkläder när man handlar blir till en vinst för både den som har skapat plagget och den som kommer att bära det.